Hvorfor solcelleanlegg?

På Vestaksens næringsbygg i Kobbervikdalen er det 1.400 kvadratmeter med solcelleanlegg på taket.

Bygget skal bli det mest miljøvennlige innenfor sin kategori, og Enova har gitt sin støtte til prosjektet.

De 1.400 kvadratmeterne med solcelleanlegg skal produsere 200.000 kilowattimer i året, og skal forsyne det nye bygget i Kobbervikdalen med varme og kjøling.

Bruken av lavkarbonbetong gjør at CO2-fotavtrykket reduseres og sparer miljøet for utslipp som tilsvarer det årlige utslippet fra 35 personbiler.

Vi er inne i et grønt skifte som vi må tilpasse oss etter.

Vil være foregangsbedrift

Storcash skal flytte inn i det 2.300 kvadratmeter store bygget i Kobbervikdalen. Eiendomssjefen i Storcash Norge har tidligere sagt til nettavisen drm24.no at de med dette prosjektet ønsker å være en foregangsbedrift på tiltak som gir positive miljøeffekter.

– Vestaksen Eiendom har like stort fokus på miljø som vi i Storcash. I avtalen med selskapet strekker de seg langt angående miljøtiltak. Vi regner med at dette bygget vil ha over 40 prosent lavere energibehov sammenlignet med ett av våre andre stormarkeder på samme størrelse, sier Malnes.

Grønt skifte

xxx (NB! hvem kan eie sitatet under?) er prosjektsjef for næringsprosjekter i Vestaksen. Han forklarer hvorfor de ønsker å være en foregangsbedrift innen miljø.

– I Vestaksen har vi allerede prøvd ut, med suksess, solceller på boligprosjektet Stadionkvartalet. Vi er inne i et grønt skifte som vi må tilpasse oss etter, og vi ønsker at du som kunde og bruker av bygget skal være delaktig i det sammen med oss i planleggingen og gjennomføringen, sier han til avisen.

Solceller

En solcelle omdanner solenergi direkte til elektrisk energi ved hjelp av fotovoltaisk effekt. Den elektriske energien kan brukes direkte i et elektrisk apparat, lagres i batterier eller transporteres til forbrukerne via overføringsnettet. (Kilde: wikipedia)