Kontor

Morgendagens skreddersøm basert på din bedrifts behov!

Eiker næringspark vet hvor stor betydning god logistikk, godt inneklima og trivsel på arbeidsplassen betyr for din bedrifts resultater.

Eiker Næringspark og aktørene bak har gjennom en årrekke og bred erfaring, både som næringsmeglere, eiendomsutviklere og ansatte selv erfart betydningen av et godt tilrettelagt og velfungerende arbeidsmiljø i en bedrift. Trivsel, god logistikk, spennende og inspirerende interiørløsninger og følelsen av at man ved planleggingen av arealene har hatt fokus utover kun x-antall kvadratmeter er noe Eiker Næringspark ønsker å tilby sine leietakere.

Godt miljø, trivsel både inne og ute i parken, god oppfølging fra utleier, samt kort avstand til arbeidspult fra parkeringsplass, i tillegg til sentralt veinett og offentlig kommunikasjon er viktige elementer for at leietaker og utleier lykkes sammen og skaper den gode arbeidsplassen.

Det å gå i dybden sammen med utleier på tidspunkt for utarbeidelse av kravspesifikasjoner for din bedriftslokaler. Det å kunne få lov å spille på og benytte seg av erfarne leverandører og utleiere som gjennom uttalige utleie- og byggeprosesser deler sin erfaring og ideer rundt hvordan din bedrift på best mulig måte kan tilrettelegge og skape den gode arbeidsplassen. Arbeidsplassen som evner å beholde de beste og samtidig skape de trofaste medarbeiderne. Arbeidsplassen som skaper det gode miljøet og samler ledelse og medarbeidere i felles iver og begeistring for bedriftskultur, samhold og igjen resultater og fremgang. Det er den arbeidsplassen vi ønsker å skape for dere, og ikke minst sammen med leietakerne innenfor rammer der både økonomiske og miljøriktige løsninger ivaretas.

Ovennevnte faktorer vektlegges mer enn annet i arbeidet med planleggingen av Aksen Næringspark og sammen med deg og din bedrift ønsker vi å utvikle en næringspark vi kan være stolte av, og som våre leietakere trives i.

Eiker Næringspark tilbyr sine interessenter ansvarlig arkitekt for prosjektet, samt interiørdesigner som kan synliggjøre hvilke muligheter som ligger i arealene og hvordan utforming av din arbeidsplass kan løses på best og mest mulig optimale måte.