Om Eiker Næringspark

Øvre Eiker og Hokksund er i stadig vekst og Eiker Næringspark
vil gi mange nye arbeidsplasser.

Fakta om beliggenheten
Eiker Næringspark ligger i næringsaksen Oslo – Kongsberg. Her passerer Sørlandsbanen, Bergensbanen og Randsfjordbanen. Rett utenfor passerer E 134 mot Haugesund,
og rv./fv. 35 Tønsberg – Hønefoss.

 

 

Fakta om Hokksund

Hokksund ligger i Øvre Eiker kommune og fikk bystatus så sent som i 2002. Kommunen
har rundt 15000 innbyggere. Av disse bor rundt halvparten i Hokksund by.

Viktigste næringer
Skogbruk, verkstedindustri, elektroteknisk industri, betongindustri, handel.

Viktigste bedrifter
Eiker Motorshop, Loe Betong AS, Bergans Fritid AS, Ozo AS, Hellik Teigen AS.

Næringsanalyse
Lav hjørnesteinsfaktor og bransjespesialisering, vekst i arbeidsplasser i alle bransjer
og størst vekst i privat sektor.

Kommunal næringspolitikk
Øvre Eiker kommune har utviklet en strategisk næringsplan med tydelige målangivelser
for kommunens næringsplan.